Profiel

Gastvrijheid is het sleutelwoord binnen onze organisatie. Of het nu gaat om de chauffeurs van onze zakelijke limousines, de personal- en executive assistenten of onze coördinatoren; ons streven is om een ieder die aan onze zorg wordt toevertrouwd tot in alle details en met alle egards te ondersteunen. Gastvrijheid en klasse is niet iets wat je kunt leren, het vormt een deel van je persoonlijkheid.
Onze medewerkers worden hier dan ook op geselecteerd. Hen wordt de vrijheid gegeven hoe zij hun taak om de hun toegewezen cliënt te ondersteunen, uitvoeren. Daarbij zal een ieder zich natuurlijk aan de afgesproken protocollen houden.
Onze medewerkers zijn allen de beste in hun vakgebied. De meeste hebben jarenlang ervaring opgedaan in ondersteunende diensten aan managers en bestuurders bij grote bedrijven en overheidsinstellingen. Anderen hebben ervaring opgedaan bij de organisatie van het vervoer tijdens de grootste evenementen die ons land heeft gekend. Deze opgedane ervaring, gecombineerd met een juiste zakelijke instelling, heeft vele van hen succesvolle ondernemers binnen hun vakgebied gemaakt.
Pure Mobility bundelt deze krachten en juist door de diensten in te huren van zelfstandigen zijn wij in staat om een breed palet aan diensten aan te bieden en een passende match maken tussen cliënt en bijvoorbeeld chauffeur of managementassistent.
Pure staat wat ons betreft voor een heldere en zuivere dienstverlening. Of het nu gaat om het verhuren van directiechauffeurs met- of zonder auto, persoonsbegeleiders, of om het ontwerpen van een vervoersplan bij grote evenementen en congressen, wij zullen altijd een transparante offerte maken, die marktconform, en in veel gevallen zelfs concurrerend is. Achteraf zullen wij onze facturen altijd vergezeld doen gaan van een uitgebreide urenspecificatie of gedetailleerde service omschrijving.
Pure Mobility bestaat sinds augustus 2003 en was eerder bekend onder de naam Chauffeur-driven Car Service en GreenLimo. De oprichter is Paul Brenkman die reeds vanaf 1989 werkzaam is in het gespecialiseerd zakelijk personen vervoer.

Ons Milieu
Wij zijn van mening dat op ieder individu de verantwoordelijkheid rust om zo respectvol mogelijk om te gaan met zijn leefomgeving. In het verleden hebben, met name ingegeven door het streven naar welvaart, veel bedrijven en industrieën het welzijn van ons milieu uit het oog verloren. Thans is gelukkig het tij aan het keren en zet juist de industrie vele stappen om de uitstoot van schadelijke emissies terug te brengen. Wij vinden het daarom niet meer dan normaal om ook in onze vorm van dienstverlening ons bewust te zijn van onze verantwoordelijkheid en deze bewustwording om te zetten in daden.
Om het vervoer van hoogwaardigheidsbekleders en Captains of Industry met auto en chauffeur op een maatschappelijk verantwoorde manier uit te voeren hebben wij geïnvesteerd in milieuvriendelijke voertuigen met een lage uitstoot. Deze luxe limousines doen echter geen enkele concessie wat betreft veiligheid, snelheid en comfort. Om u een impressie te geven van de luxe en comfort van onze auto’s nodigen wij u uit te gaan naar voertuig special.